Billedkunst

Ud over dokumentarfilm har jeg også skabt en lang række fotografiske arbejder, silkemaleri, andre billeder og skrevet en lang række digte.
Andre eksempler på mit arbejde kan ses i
Fotografiske arbejder
Mange af mine sort/hvide fotografier er optagelser af skulpturer, som jeg har viderebearbejdet på forskellige måder. – De udtrykker eksistentielle eller arketypiske temaer. Skulpturerne er i sig selv i sagens natur “forsteninger”. Gennem bearbejdning med toning og maleri samt valg af fotomaterialer har jeg forsøgt at gøre dem mere levende og sanselige.
Fotografi på flydende emulsion er fotografier lagt på akvarelpapir, som er påført emulsion med pensel.
Fotomaleri er close ups fra naturen, som jeg har malet på med transparente farver. Et eksempel på et fotomaleri er billedet Mytisk Kvinde, som vises på velkomstsiden.
Silkemaleri
Jeg har en meget stor samling silkemalerier fra mere end 25 års indre rejse. Billederne er symbolske og kan ses som en alkymisk billedserie, der fortæller om indre processer. – Igennem billederne udtrykkes et sprog for det sjælelige og det spirituelle.
Billederne har været min vej til en indre dialog – en måde at kommunikere med det ubevidste. De sider af eksistensen, som vi ikke har noget sprog på – eller som vi i fællesskab er i færd med at få et sprog på – sjæl og ånd.
Digte
I dialog med mine billeder har jeg skrevet en række digte, som jeg gerne sammenstiller med billederne. Digtene har form af små fortællinger – ofte med temaet liv-død-genfødsel.
Udstilling private og offentlige steder.
Solgt til Københavns Kommune og private.