Historier i mine billeder

Mytisk Kvinde

Mytisk Kvinde

Fra det øjeblik, jeg malede Mytisk Kvinde begyndte hun at hviske i mit øre. Gennem årene har jeg hørt Hendes hvisken igen og igen.

Hun har hvisket til mig gennem det kvindeliges cykliske rytme – gennem æggene, kvindeblodet og endelig også gennem de præmenstruelle faser.
Mytisk Kvinde var det første billede af Den Glemte Kvindelighed i mit liv – og blev fulgt af en serie af billeder, hvor det kvindelige gradvist blev mere og mere bevidst for mig. Gennem årene er mere end 100 billeder og mange digte kommet til.

 

Glimt af Det Kvindelige

Mytisk Kvinde har hvisket digte og ord med visdom, som er blevet en indre vejleder for mig. På den måde har jeg oplevet Den Glemte Kvindelighed vågne i mit liv.

I et digt fra først i 90’erne kommer Hun tættere på og forsvinder som bølgerne, når de møder kysten. Digtets titel er Oceanwoman.


Oceanwoman

Ocean Woman

Ocean Woman

As she is in the ocean
the ocean is in her
She is one with the ocean
She is the ocean
The ocean is SHE

As She belongs to the ocean
The ocean belongs to Her

As time passe by
She becomes one with the ocean
and through that
time dissolves in the ocean
as everything is dissolved
in the ocean

She is everywhere
and nowhere
She is in the moment
gone in the next
though she will always be

Though She has always been
and will always be
She has no age.

She is out of time
always the same
deeply connected with the moment
now – as thousand years ago

As soon as you try
to relate Her to time
She disappears
– simply because
She is one with the moment
out of time

 

På dette tidspunkt havde jeg en følelse af at have bevidst kontakt med en kvindelig understrøm, dog i en dybt upersonlig form. Jeg havde fået kontakt med det kvindelige på et mytisk niveau langt fra min hverdagsbevidsthed. I billedet Navnløs, som kom nogle år senere, blev Hun lidt mere menneskelig, selvom Hun stadig var langt fra at være en kvinde, jeg kunne identificere mig med. Jeg forsøgte at tale med hende og fik faktisk følelsen af at få et svar.

 

Navnløs

Navnløs


Navnløs

Hvem er Du?
Ingen

Hvad er Dit navn?
Navnløs

Hvor kommer Du fra?
Fra Dén, som ER

Hvor går Du hen?
Alle stedet
– og ingen steder

Men hvad vil Du mig?
Alt
– alt eller intet
som du vil

 

 

Jeg ser det at arbejde i æggenes rytme som et bidrag til arbejdet for at bevidstgøre det hellige i det kvindelige. Den hellige dimension af det kvindelige kommer ind i arbejdet med det kvindelige, når processen på rejsen ind mod den kvindelige kerne, gradvist forbindes dybere og dybere med det spirituelle. Denne proces har vist sig i mine billeder og digte igen og igen. I et silkemaleri fra slutningen af 90’erne ses meget tydeligt en forbindelse mellem det enkelte æg og Kristus. Kristus – det reneste symbol for ånd – en betydningsfuld repræsentant for det evige, strømmer gennem æggene og dermed gennem den kvindelige cyklus. På den måde bliver æggenes og ovariernes energi en vej til det evige.

 

Kvindeblodets Bånd

Kvindeblodets Bånd

 

Be in tune for menstruation
Listen to your ovulation
Let the flow from your abdomen
raise and show its full volume

In the eggs your Christ is living
teaching out His art forgiving
Monthly striving for your learning
inviting for the Self returning

Christ will take you to the Mother
Be to you just like a brother
But it is so great however
when He comes just like a Lover

When He comes as Fertilizer*
then a woman grows much wiser
Walk on eggs is like a journey
straight ahead to the eterny

Walk on eggs is like a journey
straight ahead to the eterny

*The word Fertilizer is meant as a noun  and referring to Christ

 

 

Et andet af mine arbejder, som viser den hellige dimension i det kvindelige er endnu engang et billede af livmoderen. Billedet har både de vibrerende æg i ovarierne og er omgivet af de hvide duer – et symbol på Helligånden som i de ældste tider – som Joan Chamberlain Engelsman forklarer det, blev set som synonym med den kvindelige dimension af det guddommelige.

 

Silkemaleri

Den Hellige Livmoder

Ovariernes Hellige Æg

Ovariernes Hellige Æg

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg vil gerne slutte denne afdeling med at dele endnu et silkemaleri. Med dette billede vil jeg gerne ære Marion Woodman for hendes arbejde med det kvindelige.

 

Hvid og Rød Kvinde

Hvid og Rød Kvinde

 

Den kvindelige rytme

Gennem min proces er jeg blevet stadig mere opmærksom på, mulighederne i menstruationen, ægløsningen, pms og det cykliske princip. I æggenes rytme har jeg opdaget rytmen som princip – et grundprincip i universet spejlet ind i kroppen. Udgangspunktet for denne opdagelse fik jeg gennem at arbejde meget dybt ind i energien i et æg. Det skete ved en tilfældighed – dengang vidste jeg ingenting om, hvad der ventede.
Jeg havde haft en dybt deprimerende drøm, som jeg arbejdede hårdt med. Det skete at denne proces faldt i den sidste uge før en menstruation og derfor smeltede sammen med dagene med pms. Jeg følte alt var totalt håbløst – og så begyndte jeg at tegne. Den ene tegning efter den anden – og så pludselig sad jeg med tegningen af en livmoder foran mig. Eftersom jeg ikke havde nogen som helst forestilling om, hvor den kom fra – så så og så og så jeg på den. Så var det, som om livmoderen sagde til mig – Mal mig – jeg vil ha’ at du maler mig. – Og det gjorde jeg så.

 

Bebudelsen

Bebudelsen

 

På billedet med livmoderen står der: Gud give Livet i Moders Skød.

Så gik der noget tid indtil jeg en dag malede et nyfødt barn hængende i kneblen i en stor klokke. Først så jeg ikke nogen forbindelse mellem de to billeder, men så så jeg, at de to billeder tydeliggjorde en 9-måneders rytme.
Det var tidligt i 90’erne. Siden har jeg set 9-måneders rytmen vise sig mange gange i mine billeder.

 

Lille Guds Barn

Lille Guds Barn

 

På billedet står: Lille Guds Barn Velkommen på vor Jord.

Gennem årene har jeg set forskellige slags rytme dukke op. Først den månedlige rytme med ægløsning og menstruation. Gennem ganske mange år, hvor jeg har arbejdet ind i den sensitivitet, som findes i ægløsning og menstruation har hvert eneste æg bragt inspiration, hvilket har gjort det muligt at undfange en lang række billeder og digte. – De enkelte cykler (rytmen fra æg til æg, fra menstruation til menstruation) og 9-måneders rytmen er de to grundlæggende rytmer.

Nu – efter at have været i processen i mere end 20 år, har jeg observeret en bestemt forbindelse mellem de enkelte 9-måneders cykler. Så et mønster er blevet synligt – et mønster, som forbinder fire 9-måneders cykler til hinanden i kvadrofonier. Disse kvadrofonier forbinder sig igen med hinanden. Det er et helt system, som strømmer gennem universet – det kvindeliges cykliske rytme, et mønster eller et system for en vej til det kvindelige. Her er nøgleordene langsomhed, kredsen, lytten ind i æggenes energi på en spiralformet vandring.

Et andet eksempel på forbindelse mellem to billeder viser en proces over mange år, hvor den mørke og lyse side af Selvet først er meget langt fra hinanden. I det første billede med saksen går kvinden i ring. Fordi jeg havde haft et for stærkt fokus på den lyse side af Selvet i meditation og et for idealistisk fokus på spiritualitet havde jeg ikke fundet tilstrækkelig vejledning til at kunne bearbejde den mørke side af Selvet. For at få den mørke og den lyse side til at nærme sig et møde var det nødvendigt at arbejde med de dæmoniske kræfter. I denne proces viste jungiansk analyse sig at være til stor hjælp.

 

Saksen

Saksen

Slangen

Slangen

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Et andet eksempel på forbindelsen mellem to billeder ses i et arbejde med en perlemosaik.  – Disse to billeder viser et eksempel på en proces over tre år, det samme som fire 9-måneders sekvenser. Den første mosaik stammer fra et indre arbejde med at hele fragmentering – det andet billede udtrykker integrationen af den spirituelle dimension i denne helingsproces.

 

Perlemosaik

Perlemosaik

Perlemosaik på Blå Bund

Perlemosaik på Blå Bund

 

Når jeg ser på mit arbejde som et udtryk for min erfaring med at arbejde med rytme,  er det min opfattelse, at billederne ikke skal ses som arbejder, der er indbyrdes uafhængige, men tværtimod som et samlet værk, der skaber et sprog for det kvindelige og for mødet mellem det kvindelige og det mandlige, hvor det mandlige forstås som kvindens spirituelle animus – et sprog for integration af sjæl og ånd.

Som nævnt omfatter mit arbejde mere end 150 billeder – de fleste silkemalerier og fotografiske arbejder – og også mange digte.

Det er så udfordrende at have sand tro på det kvindelige i en verden med stærke patriarkalske værdier. At opdage og holde fast i visdommen, skønheden og sødmen i det kvindelige kræver et stærkt bevidsthedsmæssigt fokus i forhold til den indflydelse de patriarkalske værdier har på det kvindelige. Jeg tror, min baggrund i kvindeforskningen har hjulpet mig meget til at fastholde fokus gennem disse mange år. – Siden jeg fik kendskab til Marion Woodman’s bøger og arbejde med det kvindelige, har jeg følt, jeg har fundet den rette ramme for min egen erfaring. Så derfor har jeg forsøgt at integrere inspirationen fra Marion Woodman’s arbejde i mit eget arbejde med det kvindelige.

Det er mit ønske at dele, hvad jeg har opdaget på min rejse i æggenes strøm. Derfor har jeg samlet erfaringen i bogen

Den Kvindelige Understrøm – om kvinder, ånd og dæmoni

Her præsenterer jeg med udgangspunkt i billederne og digtene de erfaringer, jeg har fået gennem 25 år i æggenes strøm.

Hvis du ønsker at bestille bogen, så send en e-mail til:
L_gadegaard@hotmail.com