Forskningsformidling

Jeg har arbejdet med forskningsformidling gennem forskellige medier

  • Dokumentarfilm
  • Vægkalender med tekst om kvindelighed og spiritualitet
  • Artikler om spørgsmål inden for eksistens, tro, spiritualitet
  • Dialogforum
  • Filmforedrag

 

Dokumentarfilm
Skyld og Tilgivelse. Dokumentar med personlige historier og teologisk interview med professor, cand.theol. Paul Leer-Salvesen. Dokumentar & Montage, Kbh 2005.
Af hensyn til livet.Dokumentar om forberedelse før undfangelse, der skal give barnet de bedste vækst-betingelser helt fra undfangelsestidspunktet. Frb.MedieCenter 1999. Vist på DR1 1999.

Kalender
Vægkalender 2015 i A3 som i 12 opslag præsenterer temaer inden for Kvindelighed og spiritualitet. Hvert opslag har et af mine egne billeder knyttet til en tekst af et omfang svarende til ca ½ A-4 side. – Billederne er et udvalg fra mit alkymiske værk med billeder og digte fra 30 års rejse i selvudvikling og spiritualitet. Kalenderen formidler forskning inden for arbejdet med spaltning mellem krop og bevidsthed, sammenhænge mellem krop, sjæl og ånd, belyser temaer fra den kristne tradition – og bevæger sig på et  jungiansk grundlag i fortolkning af billeder, eventyr og myter.

Artikel
PTSD – i forhold til kvindelighed og spiritualitet
Om den utrolige ressource, der gemmer sig i menstruation og PMS – et felt af kvindelig kraft, som forvises pga en tilstand af kollektivt posttraumatisk stress i forhold til det kvindelige. – Tidsskrift for Psykoterapi, oktober 2014, temanr. om PTSD
Tidsskr. f. Psykoterapi 3 2014

Dialog
Film & Dialog – Initiativtager. Debatforum faglig debat på basis af film belyst med jungiansk teori – om spaltning, genialitet, krise, dæmoni og spiritualitet.

Filmforedrag                
Kunsten at være et geni – 5 film om psykisk lidelse fortolket som en udfordring i at integrere den særlige sensitivitet, som åbning til det spirituelle er.
Kvindelighed og spiritualitet
– filminterview med jungianeren Marion Woodman og foredrag baseret på hendes store forfatterskab om det kvindelige, spaltning mellem krop og sjæl og det indre og ydre møde med det mandlige.
Kvindelighed, dæmoni og spiritualitet – 3 film om det kvindelige, mødet med det mandlige og de dæmoniske kræfter i og imellem mennesker.