Ny bog

Den Kvindelige Understrøm
- om kvinder, ånd og dæmoni

Den Kvindelige Understrøm - om kvinder, ånd og dæmoni

Den Kvindelige Understrøm er den kraftfulde energi, der strømmer gennem den kvindelige cyklus – gennem ægløsning og menstruation  – fra mor til datter….gennem liv efter liv….. videre, videre, videre. Den Kvindelige Understrøm kalder på hver enkelt kvinde gennem cyklus’en, hvisker gennem æggene, kalder på os til alle tider gennem liv og død.

Se billedeksempler fra bogen og læs introduktioner


I Bogen  Den Kvindelige Understrøm præsenteres uddrag af mit mangeårige arbejde med billeder og digte, som udspringer af min erfaring med at bruge det sensitive felt omkring menstruationen. Her har rytmen en central plads – og bogen præsenterer et perspektiv på cyklus og rytme, som forbinder den enkelte cyklus med bevidsthedsevolutionen. Endvidere behandles det kvindeliges forhold til det dæmoniske og mødet mellem det kvindelige og kvindens spirituelle animus.

I mit arbejde med det kvindelige er jeg inspireret af jungianeren Marion Woodman.

Billederne og digtene repræsenterer et uddrag af arbejder, der er blevet til i tiden mellem 1988 og 2013. Hvert enkelt billede er en brik i et samlet værk – et alkymisk værk, der udtrykker Den kvindelige Understrøm.

Bogen præsenterer en kvindelig vej i arbejdet med det spirituelle. For mig har to temaer særligt vist sig vigtige – dels det cykliske princip, som er kommet så tydeligt til udtryk gennem mit arbejde med billeder. Dels også arbejdet med mørket og det dæmoniske.

Der ligger rigtig megen viden gemt i æggene og den kvindelige cyklus. Forhåbentlig vil et stort antal kvinder finde vej til disse ressourcer og bidrage til en stigende bevidsthed om det kvindeliges dybe nødvendighed i vores samfund.

Bogen er blevet til i den hensigt at inspirere og at medvirke til at skabe forståelse for kvinders særlige potentialer og behov i selvudviklingsarbejdet.

 

Bogen koster 250 kr. og kan bestilles hos Foreningen Film & Dialog
Send en mail til filmogdialog@gmail.com  

 

A4-bagsiden_3_3mm